26 Νοεμβρίου, 2016

Νομοθεσία & όρια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Δεοντολογικές αρχές και στόχοι

Στη συνέχεια του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το αλκοόλ, η διάσκεψη του Παρισιού, καλεί όλα τα κράτη μέλη να επιλέξουν και εφαρμόσουν κατανοητές πολιτικές για το αλκοόλ και προγράμματα, τα οποία να εκφράζουν, όπως θα όφειλαν, σύμφωνα με την πολιτισμική και κοινωνική διαφορετικότητα τους, τις υπάρχουσες νομικές και οικονομικές συνθήκες, τις παρακάτω δεοντολογικές αρχές, καθώς και τους στόχους, έχοντας υπόψη ότι το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί χάρτη νομικών δικαιωμάτων.

§ Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή (οικογενειακή, εργασιακή κλπ), η οποία να προστατεύεται από ατυχήματα, βία και λοιπές αρνητικές συνέπειες που προέρχονται από την κατανάλωση αλκοόλ.

§ Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα από πολύ μικρή ηλικία στην έγκυρη και αμερόληπτη πληροφόρηση και εκπαίδευση γύρω από τις συνέπειες της κατανάλωσης του αλκοόλ στην υγεία, την οικογένεια και τη κοινωνία.

§ Όλα τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον προστατευμένο από τις αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και όσο το δυνατόν προστατευμένο, από την προώθηση αλκοολούχων ποτών.

§ Όλοι οι άνθρωποι που κάνουν επικίνδυνη , επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν δικαίωμα σε προσβάσιμη θεραπεία και ανάλογη φροντίδα.

§ Όλοι οι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να καταναλώνουν οινοπνευματώδη είτε δεν μπορούν για λόγους υγείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν το δικαίωμα να περιφρουρούνται από πιέσεις (κοινωνικές και άλλες) για να πιουν και έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν την επιλογή τους ανενδοίαστα.

Δέκα στρατηγικές για δράση σε σχέση με το αλκοόλ

Η έρευνα καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα σε κάποιες χώρες αποδεικνύουν ότι σημαντικά οφέλη για την υγεία και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας μπορούν να επιτευχθούν:

α) εάν οι παρακάτω δέκα στρατηγικές προώθησης της υγείας σε σχέση με το αλκοόλ μπουν σε πράξη και τεθούν σε εφαρμογή,

β) ο τρόπος της εφαρμογής των δεοντολογικών αρχών καθώς και οι στόχοι που αναφέρονται πιο πάνω να είναι εναρμονισμένοι με την πολιτισμική διαφορετικότητα, τις υπάρχουσες κοινωνικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες ενός εκάστου Κράτους Μέλους:

1. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι με την οικοδόμηση ευρέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (τα οποία θα αρχίζουν από την νηπιακή ηλικία), για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ πάνω στην υγεία τους, την οικογένεια και την κοινωνία καθώς για τα αποτελεσματικά μέτρα που μπορούν να παρθούν ώστε να προληφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες.

2. Να προωθηθεί η λογική διαμόρφωσης χώρων (δημοσίων, εργασιακών, ιδιωτικών κλπ) προστατευμένων από τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ όπως βίαιες συμπεριφορές, ατυχήματα, κλπ.

3. Να ψηφισθούν και εφαρμοσθούν νόμοι οι οποίοι αποτελεσματικά θα αποθαρρύνουν την οδήγηση κάτω από την επήρεια αλκοόλ.

4. Να προωθηθεί η υπόθεση τις υγείας μέσω μηχανισμών ελέγχου πωλήσεων οινοπνευματωδών, επί παραδείγματι, αναφορικά με τους νέους, προσδιορισμό των τιμών των οινοπνευματωδών ποτών προς τα άνω μέσω φορολόγησης.

5. Να επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι που έχουν σχέση με την άμεση και έμμεση διαφήμιση αλκοολούχων ποτών και να εξασφαλισθεί η απαγόρευση διαφημίσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στην νεολαία, όπως η σύνδεση αλκοόλ και αθλημάτων, αναγνωρίζοντας τους υπάρχοντες περιορισμούς ή απαγορεύσεις που ήδη ισχύουν σε κάποιες χώρες.

6. Να είναι εγγυημένη η εύκολη πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπευτικές και επανενταξιακές υπηρεσίες οι οποίες θα απασχολούν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό τόσο για ανθρώπους που κάνουν επικίνδυνη και επιβλαβή χρήση οινοπνευματωδών όσο και για τα μέλη της οικογενείας τους.

7. Να καλλιεργήσουν τη συνειδητότητα της δεοντολογικής και νομικής ευθύνης στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ ή σε αυτούς που σερβίρουν αλκοολούχα ποτά. Να εξασφαλίσουν αυστηρούς ελέγχους ασφαλούς παραγωγής του προϊόντος και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα έναντι της παράνομης παραγωγής και πώλησης.

8. Να επαυξηθεί η ικανότητα της κοινωνίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών του αλκοόλ, εκπαιδεύοντας και εξοπλίζοντας με ειδικούς επαγγελματίες διάφορους καίριους τομείς, όπως η υγεία, κοινωνική πρόνοια, ή παιδεία, το δικαστικό σώμα, δίνοντας πρωτοβουλία και ενδυναμώνοντας τις τοπικές αρχές.

9. Να υποστηρίζουν μη-κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και κινήσεις αυτοβοήθειας που προωθούν έναν υγιή τρόπο ζωής, ειδικά δε να υποστηρίζουν αυτές τις κινήσεις που έχουν σαν στόχο την πρόληψη ή τη μείωση βλαβών που σχετίζονται με το αλκοόλ.

10. Να εκπονηθούν προγράμματα ευρείας βάσεως στα Κράτη Μέλη που θα παίρνουν υπόψη τους τον παρόντα Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη για το Αλκοόλ, θα προδιαγράφουν καθαρούς στόχους δράσης, θα αξιολογούν δείκτες έκβασης αυτών των προγραμμάτων, θα παρακολουθούν τη γενικότερη πρόοδο και θα εξασφαλίζουν τον κατά περιόδους εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων.

Ο Ευρωπαϊκός καταστατικός χάρτης για το Αλκοόλ υιοθετήθηκε κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για θέματα Υγείας , Κοινωνίας και Αλκοόλ που συγκλήθηκε από το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Γραφείο της Π.Ο.Υ και τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ζητημάτων της Γαλλίας. Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 371 συμπεριλαμβανομένων και 180 επίσημων εκπροσώπων από 46 εκ των 49 χωρών Κρατών Μελών της Περιφερειακής Ευρωπαϊκής Π.Ο.Υ. Η διάσκεψη έλαβε χώρα στο Παρίσι από τις 12 έως τις 14-12-1995.

Διαβάστε ΕΔΩ τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Oδήγηση υπό την επίδραση oινoπνεύματoς, φαρμάκων ή (ψυχοτρόπων)

1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50 g/l) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό από το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές κατηγορίες οδηγών με μικρότερα ποσοστά, προσαρμοζόμενων αναλόγως και των ορίων

Άρθρο 42. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων…90 της παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρμάκωντης παρούσας παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και να καθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα μπορούν κατά περίπτωση να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισμό των οδηγών, οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι δε οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν.

3. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται υποχρεωτικά με αιμοληψία από τα θανόντα πρόσωπα, ως και από τους ζώντες, εκτός και αν για τους τελευταίους ειδικοί παθολογικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν, οπότε στην περίπτωση αυτή η μέτρηση γίνεται, για μεν το οινόπνευμα στον εκπνεόμενο αέρα με τη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τις τοξικές ουσίες και φάρμακα με τη λήψη ούρων ή άλλο πρόσφορο μέσο. Για την ύπαρξη ή μη των προβαλλόμενων αυτών λόγων χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο.

4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος γίνεται είτε στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρων είτε με αιμοληψία.

5. Στους τροχονομικούς ελέγχους στο δρόμο ή σε τροχαία ατυχήματα χωρίς σωματικές βλάβες, ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται με τη χρησιμοποίηση κάθε κατάλληλου επιστημονικού μέσου. Η διαπίστωση του ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύματος σε ατύχημα πεζού, στις περιπτώσεις της παρούσας και των δύο προηγούμενων παραγράφων, διαπιστώνεται με τον ίδιο τρόπο.

6. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό του οινοπνεύματος, είτε διά αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l σύμφωνα με τη μέθοδο της αιμοληψίας. Επίσης όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, σύμφωνα με την παράγραφο 9.

7. Όποιος οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματος τιμωρείται ως εξής:

Κεφάλαιο Γ΄. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς 91 α) Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.

β) Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και μέχρι 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

δ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανακριτικός υπάλληλος.

8. Εάν ο οδηγός οχήματος καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός δύο (2) ετών από προηγούμενη παράβαση της απαγόρευσης οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και

Άρθρο 42. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων…92 τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει κάθε φορά από τη λήξη του χρόνου της προηγούμενης αφαίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων. Η περίπτωση δ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.

9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 εδάφιο γ΄ και 8 του άρθρου αυτού, η παράβαση τιμωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, και με την ποινή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως έξι (6) μήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103 παράγραφος 4 στοιχεία α΄ και β΄ του παρόντος.

11. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους κυβερνήτες ή χειριστές των μικρών σκαφών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η κίνηση και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται με τους Γενικούς Kανονισμούς Λιμένα, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του K.Δ.N.Δ., καθώς και στους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦEK 211/A΄), εφόσον αυτά δεν έχουν συγκροτημένο πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και οι ποινικές διατάξεις της παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του K.Δ.N.Δ., με τη διαδικασία που ορίζεται σ’ αυτό.

Δείτε ΕΔΩ το Νόμο 3730/2008-ΦΕΚ 262/Α’/23.12.2008 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις