24 Σεπτεμβρίου, 2016

Η αποστολή μας

Είμαστε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» Κίνηση Πολιτών για τον αλκοολικό και το περιβάλλον του, βραβευμένη και πιστοποιημένη από το Υπουργείο Υγείας, και από το 2005 δραστηριοποιούμαστε ποικιλοτρόπως στην πρόληψη, πληροφόρηση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και κατάρτιση, τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικά κοινά, ακόμη και σε εφήβους. Χωρίς να είμαστε κατά του αλκοόλ, ενημερώνουμε για τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης έως και τον αλκοολισμό και τη συνεξάρτηση, δηλαδή το ψυχολογικό σύνδρομο που αναπτύσσεται στο συγγενή του άμεσα εξαρτημένου από αλκοόλ.

Οι «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» δεν προσφέρουν θεραπεία, αλλά συμπαράσταση και καθοδήγηση στον αλκοολικό και το περιβάλλον του. Πέρα από τις σταθερές και αποτελεσματικές δράσεις που πραγματοποιούμε, όπως η «24ωρη Ανοιχτή Γραμμή Συμπαράστασης», ο Σταθμός Υποδοχής για τον αλκοολικό και το περιβάλλον του, ο Επιμορφωτικός Κύκλος για τον αλκοολισμό και τη συνεξάρτηση, διενεργούμε και την πρωτοποριακή εκστρατεία για τον «Νηφάλιο οδηγό της παρέας», με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων από τη υπερβολική χρήση αλκοόλ, με μέγα χορηγό την μπύρα Heineken. Οι «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» είμαστε, επίσης οι πρώτοι που διενεργήσαμε έρευνα το 2011 για την μελέτη της γνώσης για το αλκοόλ στον ελληνικό πληθυσμό. Τέλος, μια από τις νέες δράσεις που οργανώνουμε και διεξάγουμε είναι πάνω στην σχέση εφήβων/νέων και του αλκοόλ, που θεωρούμε ως κεντρικό άξονα της εκστρατείας μας για την πρόληψη.

Γνωρίζαμε ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ. 1954 ήδη) ο αλκοολισμός λογίζεται ως η 3η θανατηφόρος νόσος στον κόσμο και ότι το αλκοόλ όταν γίνει εξαρτητική ουσία για κάποιον θεωρείται και είναι «το σκληρότερο ναρκωτικό». Από αλκοολισμό λοιπόν πάσχει το 5-7% του πληθυσμού και είναι νόσος ανίατη (με την έννοια ότι αν κάποιος έχει χάσει τον έλεγχο της πόσης και βρίσκεται στα στάδια του χρόνιου αλκοολισμού δεν θα μπορέσει να ξαναπιεί ποτέ με ασφάλεια ελέγχοντας το πόσο πίνει). Ασθένεια χρόνια και προοδευτική (με την έννοια ότι αν κάποιος /κάποια καταλήξει αλκοολικός/αλκοολική, οι ποσότητες κατανάλωσης βαίνουν όλο και πιο αυξανόμενες και ο πάσχων/η πάσχουσα χάνει επίσης τον έλεγχο της ζωής του/της, δημιουργώντας και υφιστάμενος σωρία προβλημάτων – σωματικών, ψυχικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, πνευματικών, νόσος πολυπαραγοντική (νευροβιολογική, γενετική, οικογενειακή, εκ του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής, κοινωνική, συναισθηματική). Το πιο πικρό ζήτημα με αυτήν την ασθένεια είναι ότι ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ είναι ότι οι πάσχοντες ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να παραδεχτούν ότι είναι άρρωστοι και χρήζουν βοηθείας, γιατί ΕΥΤΥΧΩΣ αυτή η φρικτή ασθένεια αναχαιτίζεται και αναστρέφεται με θεραπεία. Κάποιοι άνθρωποι, όχι απαραίτητα αλκοολικοί, ανταλλάσαμε τέτοιες πληροφορίες και από τον καναπέ παρακολουθούσαμε πως στην Ελλάδα υπήρχε επαρκής πληροφόρηση και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από άλλες ψυχοτρόπους ουσίες. Κάποια στιγμή λοιπόν και εφόσον κρίναμε ότι το πρώτο και κύριο βήμα προς την προσέγγιση του αλκοολισμού και της συνεξάρτησης (ψυχολογική διαταραχή από την οποία υποφέρουν η οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον ενός αλκοολικού και η οποία επίσης χρήζει θεραπείας) κατανοήσαμε τον ορισμό της Πολιτείας = Δημόσιες αρχές και πολίτες. Και έτσι αποφασίσαμε να αναλάβουμε το μερίδιο μας ενεργητικά. Έτσι λοιπόν τον Μάρτιο του 2005 συναντηθήκαμε 65 άνθρωποι, ελάχιστοι των οποίων ήταν αλκοολικοί ή συγγενείς τους, και ιδρύσαμε την Κίνηση Πολιτών για τον αλκοολικό και το περιβάλλον του Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας». Η «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας» Μ.Κ.Ο. δεν είναι κατά του αλκοόλ ούτε προσφέρουν θεραπεία. Είναι υπέρ του αλκοολικού και της οικογένειας του. Αναλυτικότερα λοιπόν οι στόχοι μας ήταν και είναι οι εξής , στους οποίους βεβαίως όπως προκύπτει από τις δράσεις τις οποίες πραγματοποιούμε και από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας έχουν προκύψει και νέοι στόχοι .